00 DAYS
00 HOURS
00 MINUTES
00 SECONDS

ข้อมูลลงทะเบียน

ประเภทการสมัคร เสื้อปั่นจักรยานราคา 399 บาท เลือกประเภทการสมัครใหม่
เพศ **
ชื่อ **
นามสกุล **
เลขบัตรประชาชน **(สงวนสิทธิ 1 เลขบัตร ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น)
เบอร์ติดต่อ **(บันทึกเฉพาะตัวเลข)
ขนาดเสื้อ **
ระยะทาง
36 Km.
สถานที่รับเสื้อ **
ที่อยู่จัดส่ง
**สำหรับท่านที่ประสงค์จัดส่งเสื้อ ทางทีมผู้จัดงานขอแจ้งว่า จะดำเนินการจัดส่ง
หลังจากจบงาน ภายใน 15 วันค่ะ